Bij workshops

Jong of oud, iedereen kan leren radiomaken. Een microfoon en een computer, meer heb je niet nodig om je eigen hoorspel, reportage of soundscape in elkaar te zetten. Buiten Beeld begeleidt groepen in het onderzoeken van het veelzijdige medium radio, van idee tot uitwerking. Deelnemers kunnen met hun eigen onderwerp of thema aan de slag gaan, of kunnen zich storten op een vooraf bepaald thema. Ze kunnen bijvoorbeeld een gedicht tot hoorspel verwerken, een twee minuten durend verhaal schrijven en sonoriseren of als groep een spannend sprookje verzinnen en uitwerken.

2019/2020
In 2019 en 2020 gaf ik aan de kinderen van Buitenkunst Randmeer enkele workshopweken ‘audio’. We gingen op geluidenjacht, bouwden een rusthut, maakten hoorspelen en experimentele audiocollages en deden nog véél meer.
Ontmoeting tussen de jongste en oudste deelnemer van Buitenkunst Randmeer 2019

2018/2019
In 2018 en 2019 werkte ik mee aan een project rond Gedichtendag bij cc De Factorij in Zaventem. Het doel was om in één dag met meer dan 100 deelnemers een theatervoorstelling te maken. Ik verzorgde met een dertigtal leerlingen de soundtrack. Het was een complexe maar leuke operatie waar tot twee keer toe een mooie korte voorstelling uit voortkwam.
Trailer Gedichtendag 2018

2017/2018
‘Ik probeer ze zover te krijgen dat ze durven te zeggen waar ze voor staan, wat ze echt belangrijk vinden. Veel jongeren vinden dat moeilijk. Ze zitten midden in de puberteit en dan praat je niet gemakkelijk over jezelf. Ze zijn vooral bezig met dingen die belangrijk worden gemaakt door mensen naar wie ze opkijken.’ Ik werd geïnterviewd over de workshopserie ‘Het zal welzijn’, waarmee ik op een aantal Vlaamse scholen verspreid over heel Vlaanderen audiocollages maakte rond thema’s die de leerlingen bezighield. Een samenwerking met Jeugd & Poëzie.
Zie hier het interview/foto’s over ‘Het zal welzijn’
Luister naar een audio-collage gemaakt door de leerlingen van 5 Haarzorg van het GO Atheneum in Liedekerke

Workshop ‘Hoorspel voor kleuters’ (in samenwerking met Wereldkidz Tweesprong Duivenkamp)
Luister hier naar ‘Boer Piet en de Eierdief’, een hoorspel gemaakt door de leerlingen van groep 1 en 2

2015/2016
Workshop ‘Verruim je horizon’. Dit was een initiatief om wijkgenoten dichter bij elkaar te brengen door middel van het medium radio. Ik leerde een 20-tal wijkgenoten van alle leeftijden en uit alle hoeken van de wijk om een audioreportage te maken over een maatschappelijk thema dat ze persoonlijk raakte. Initiatief in samenwerking met Stad Antwerpen en ontmoetingscentrum NOVA.
Luister hier naar de jonge Ismael die zijn (aanzienlijk oudere) buurtgenoot Albert interviewt

Workshop ‘Een poëtisch hoorspel’ (in samenwerking met Jeugd “& Poëzie)
Luister hier naar het gedicht ‘Bang’ van scholieren van Basisschool Berlare.

Workshop ‘Maak een radioverhaal’ (in samenwerking met Designcenter de Winkelhaak)
Luister hier naar een kort verhaal van moeder Dette en dochter Tyra over overgrootmoeder Mamy.